Terug

Toetsing en beoordeling

Toetsing en beoordeling


Landelijk procotol en toetsplan

De acht huisartsopleidingen hebben een Protocol Toetsing en Beoordeling. Dit is onderdeel van het Landelijk Opleidingsplan en beschrijft de formele regelgeving waaraan de huisartsopleiding wat betreft toetsing en beoordeling minimaal moet voldoen. De inhoudelijke uitwerking van het protocol is beschreven in het Landelijk Toetsplan.

Alle landelijke documenten staan op de website www.huisartsopleiding.nl onder Opleiding > Toetsing.

Lokaal toetsplan

Huisartsopleiding Utrecht heeft het landelijk toetsplan verder uitgewerkt in een lokaal toetsplan. Hierin staan alle toetsen tijdens de opleiding beschreven. Ook geeft dit een overzicht van alle beoordelingsmomenten gedurende de opleiding. 

Als aios blijf je vallen onder het protocol en toetsplan dat geldt bij de start van je opleiding. Op de elektronische leeromgeving (ELO) zijn alle voorgaande toetsplannen beschikbaar.

Competentieprofiel uitklapper, klik om te openen

Competentieontwikkeling

Beoordeling van de voorgang van aios tijdens de opleiding gebeurt op basis van competenties. Het competentieprofiel dient daarbij als referentiepunt. De opleidingsthema's en Kenmerkende Beroepsactiviteiten (KBA's) van het Landelijke Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde geven richting aan de competentieontwikkeling van de aios.

Wat zijn competenties

Een competentie is de geïntegreerde toepassing van kennis, vaardigheden, attitudes, eigenschappen en inzichten tijdens het beroepsmatig functioneren. Voor de huisarts zijn deze vastgesteld in het competentieprofiel van de huisarts.

Competenties hebben meerdere dimensies, waaronder inhoud (= geleerde), context (= toepassingssituatie) en sturingsmechanismen (o.a. reflectieve vaardigheden). Dit betekent dat op een bepaalde competentie in een vrijwel oneindig aantal praktijksituaties beroep kan worden gedaan. Reflectie op deze situaties maakt transfer van eerdere ervaringen naar nieuwe situaties mogelijk.

Competentieprofiel huisarts

In 2016 is het competentieprofiel van de huisarts herzien. Dit profiel geeft aan over welke competenties de Nederlandse huisarts moet beschikken om de huisartsenzorg, zoals vastgesteld door de beroepsgroep, uit te voeren. Hierbij zijn de huisartsgeneeskundige kernwaarden uitgangspunt. Het competentieprofiel, inclusief de visiestukken waarop dit is gebaseerd, is te vinden op de website van de huisartsopleidingen www.huisartsopleiding.nl onder Opleiding.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet