Terug

Over Huisartsopleiding Utrecht

Huisartsopleiding Utrecht leidt artsen op tot generalistische en kritisch denkende huisartsen met oog voor de patiënt. Huisartsen die goed voorbereid zijn op vragen en wensen van de hedendaagse en toekomstige maatschappij. Onze visie op de organisatie is verwoord in de gezamenlijke kernwaarden Leren van elkaar, passie en plezier, vertrouwen en samenwerken. 

Onderzoek en Huisartsgeneeskunde

Binnen Huisartsopleiding Utrecht voeren we onderzoek uit naar onderwijs en leren. Ons onderzoek richt zich op werkplek leren van (aankomende) professionals. Hoe kunnen deze professionals leren om, samen met andere professionals, recent bewijs vanuit medisch onderzoek toe te passen om de klinische praktijk te verbeteren?

Professor dr. Roger Damoiseaux, hoofd van Huisartsopleiding Utrecht, bekleedt de leerstoel Onderwijs en Evidence Based Medicine. Postdoc bij deze leerstoel is dr. Esther de Groot.
Lees verder

Onderwijs voor professionals

Huisartsopleiding Utrecht organiseert namens de NHG de landelijke Kaderopleiding Supervisie en coaching.

Daarnaast verzorgen we namens Huisartsopleiding Nederland de Landelijke Educatie Docenten, docentprofessionalisering voor docenten aan huisartsopleidingen, AVG en SOON. 

Voor nascholingen kunnen alle huisartsen terecht bij het Post Academisch Onderwijs voor Huisartsen (PAO-H).

Opleidingsregio

De opleiders die onze aios begeleiden, hebben hun praktijk in een ruime straal rond de stad Utrecht. We hebben opleidingsplekken van Zwolle tot Breda en Waddinxveen tot Borculo.

Voor een Google Maps-overzicht van opleiders die verbonden zijn aan Huisartsopleiding Utrecht, klik hier.

Aan Huisartsopleiding Utrecht verbonden opleiders

Vacatures

Huisartsopleiding Utrecht hecht veel waarde aan goed georganiseerd en vakkundig onderwijs met als doel om goede huisartsen af te leveren.

Onze organisatie telt ongeveer 75 medewerkers die ervoor zorgdragen dat aios worden opgeleid tot professionele huisartsen. Het docententeam van de opleiding bestaat uit huisartsen en gedragswetenschappers. De huisartsdocenten en psycholoogdocenten (gedragswetenschappers) zijn tevens als huisarts in de huisartspraktijk of als eerstelijns psycholoog actief.

Er is momenteel een vacature voor Huisartsdocent (m/v).

Missie en visie

Huisartsopleiding Utrecht leidt artsen op tot generalistische en kritisch denkende huisartsen met oog voor de patiënt. Huisartsen die goed voorbereid zijn op vragen en wensen van de hedendaagse en toekomstige maatschappij. Onze visie op de organisatie is verwoord in de  gezamenlijke kernwaarden Leren van elkaar, passie en plezier, vertrouwen en samenwerken. 
Lees meer over Huisartsopleiding Utrecht en hoe wij onze kernwaarden vormgeven.

In het jaarverslag 2019 laten we zien hoe deze missie en visie vertaald worden in onze activiteiten.

Vertrouwenspersoon

Binnen Huisartopleiding Utrecht is een vertrouwenspersoon aangesteld, zowel voor de medewerkers als voor de aios en opleiders. De vertrouwenspersoon

  • Kan geconsulteerd worden bij een klacht of grief over de opleiding
  • Heeft als taak te adviseren, begeleiden en of bemiddelen bij problemen zover het geen besluit van het hoofd van de opleiding betreft in het kader van de voortgangs van de aios.
  • Brengt iemand een probleem in bij de vertrouwenspersoon, dan zal deze er zich van vergewissen of de kwestie niet in behandeling is bij de verantwoordelijke functionarissen. Is dat het geval, dan zal de vertrouwenspersoon zich terughoudend opstellen.
  • Is binnen zijn taak gebonden aan een ambtsgeheim.

Contact: Ellen Meijers - e.meijers@kpnmail.nl

Klachten en calamiteiten

In de praktijk kan een aios, (stage)opleider of docent worden geconfronteerd met een incident, klacht of een calamiteit. Bij elke klacht of calamiteit van een aios, docent of (stage)opleider, dient het hoofd van de opleiding  op de hoogte gesteld te worden.

De inhoudelijke en emotionele aspecten van een incident en calamiteit horen thuis in de besprekingen tussen aios, (stage)opleiders en docenten. 

In het klachtenreglement van de KNMG staat een overzicht van de meest voorkomende juridische procedures binnen de diverse relaties die een arts binnen zijn beroepsuitoefening heeft.

Medewerkers

Huisartsopleiding Utrecht staat onder leiding van Prof. dr. R.A.M.J. Damoiseaux. Hij wordt hierin bijgestaan door het plaatsvervangend hoofd en een deskundig managementteam. Het onderwijskundig beleid wordt afgestemd met de hoogleraar huisartsgeneeskunde.
Alle medewerkers

Contact

Huisartsopleiding Utrecht
Bezoekadres:
Broederplein 43
3703 CD Zeist

E-mail: receptiezeist@umcutrecht.nl

Routebeschrijving