Terug

Over Huisartsopleiding Utrecht

Over Huisartsopleiding Utrecht

Huisartsopleiding Utrecht leidt huisartsen op, biedt scholing en ontwikkelingsmogelijkheden voor professionals binnen de Huisartsgeneeskunde, en is de spil tussen aios en opleiders in de opleidingsregio van UMC Utrecht. 

Missie en visie uitklapper, klik om te openen

Huisartsopleiding Utrecht leidt artsen op tot generalistische en kritisch denkende huisartsen met oog voor de patiënt. Huisartsen die goed voorbereid zijn op vragen en wensen van de hedendaagse en toekomstige maatschappij. Met deze missie in ons achterhoofd stellen we ons de vraag wat we willen bereiken tussen nu en 2023. Welke ontwikkelingen zien we in onze omgeving, in de wereld van de zorg en meer specifiek van de huisarts? Wat is de impact daarvan op opleiden en onderwijs? Hoe willen we van waarde zijn voor maatschappij en patiënt? En hoe kunnen we onze opleiding laten groeien en bloeien?

Die vragen beantwoorden we in het meerjarenbeleidsplan voor 2021-2023, dat hier te vinden is.

Onze visie op de organisatie van de Huisartsopleiding is verwoord in vier gezamenlijke kernwaarden: Leren van elkaar, passie en plezier, vertrouwen en samenwerken. Lees hier meer over Huisartsopleiding Utrecht en hoe wij onze kernwaarden vormgeven.

In het jaarverslag 2022 laten we zien hoe deze missie en visie vertaald worden in onze activiteiten.
 

Onderzoek en Huisartsgeneeskunde uitklapper, klik om te openen

Binnen Huisartsopleiding Utrecht voeren we onderzoek uit naar onderwijs en leren. Ons onderzoek richt zich op werkplek leren van (aankomende) professionals. Hoe kunnen deze professionals leren om, samen met andere professionals, recent bewijs vanuit medisch onderzoek toe te passen om de klinische praktijk te verbeteren?

Professor dr. Roger Damoiseaux, hoofd van Huisartsopleiding Utrecht, bekleedt de leerstoel Onderwijs en Evidence Based Medicine. Postdoc bij deze leerstoel is dr. Esther de Groot.
Lees verder

Onderwijs voor professionals uitklapper, klik om te openen

Huisartsopleiding Utrecht organiseert namens de NHG de landelijke Kaderopleiding Supervisie en coaching.

Daarnaast verzorgen we namens Huisartsopleiding Nederland de Landelijke Educatie Docenten, docentprofessionalisering voor docenten aan huisartsopleidingen, AVG en SOON. 

Voor nascholingen kunnen alle huisartsen terecht bij het Post Academisch Onderwijs voor Huisartsen (PAO-H).

Medewerkers uitklapper, klik om te openen

Huisartsopleiding Utrecht staat onder leiding van Prof. dr. R.A.M.J. Damoiseaux. Hij wordt hierin bijgestaan door het plaatsvervangend hoofd en een deskundig managementteam. Het onderwijskundig beleid wordt afgestemd met de hoogleraar huisartsgeneeskunde.
Alle medewerkers

Opleidingsregio uitklapper, klik om te openen

De opleiders die onze aios begeleiden, hebben hun praktijk in een ruime straal rond de stad Utrecht. We hebben opleidingsplekken van Zwolle tot Breda en Waddinxveen tot Borculo.

Voor een Google Maps-overzicht van opleiders die verbonden zijn aan Huisartsopleiding Utrecht, klik hier.

Aan Huisartsopleiding Utrecht verbonden opleiders

Vacatures uitklapper, klik om te openen

Huisartsopleiding Utrecht hecht veel waarde aan goed georganiseerd en vakkundig onderwijs met als doel om goede huisartsen af te leveren.

Onze organisatie telt ongeveer 75 medewerkers die ervoor zorgdragen dat aios worden opgeleid tot professionele huisartsen. Het docententeam van de opleiding bestaat uit huisartsen en gedragswetenschappers. De huisartsdocenten en psycholoogdocenten (gedragswetenschappers) zijn tevens als huisarts in de huisartspraktijk of als eerstelijns psycholoog actief.

Op dit moment is er een vacature voor Huisartsdocent Onderwijs en Ontwikkeling EBM.

Vertrouwenspersoon uitklapper, klik om te openen

Binnen Huisartopleiding Utrecht is een vertrouwenspersoon aangesteld, zowel voor de medewerkers als voor de aios en opleiders. De vertrouwenspersoon

  • Kan geconsulteerd worden bij een klacht of grief over de opleiding
  • Heeft als taak te adviseren, begeleiden en of bemiddelen bij problemen zover het geen besluit van het hoofd van de opleiding betreft in het kader van de voortgangs van de aios.
  • Brengt iemand een probleem in bij de vertrouwenspersoon, dan zal deze er zich van vergewissen of de kwestie niet in behandeling is bij de verantwoordelijke functionarissen. Is dat het geval, dan zal de vertrouwenspersoon zich terughoudend opstellen.
  • Is binnen zijn taak gebonden aan een ambtsgeheim.

Contact: Ellen Meijers - e.meijers@kpnmail.nl

Klachten en calamiteiten uitklapper, klik om te openen

In de praktijk kan een aios, opleider of docent worden geconfronteerd met een incident, klacht of een calamiteit. Bij elke klacht of calamiteit van een aios, docent of opleider, dient het hoofd van de opleiding  op de hoogte gesteld te worden.

De inhoudelijke en emotionele aspecten van een incident en calamiteit horen thuis in de besprekingen tussen aios, opleiders en docenten. 

In het klachtenreglement van de KNMG staat een overzicht van de meest voorkomende juridische procedures binnen de diverse relaties die een arts binnen zijn beroepsuitoefening heeft.

Contact uitklapper, klik om te openen

Huisartsopleiding Utrecht
Bezoekadres:
Broederplein 43
3703 CD Zeist

E-mail: info-huisartsopleiding@umcutrecht.nl

Routebeschrijving 

Lees meer uitklapper, klik om te openen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet