Terug

Huisarts worden

De opleiding tot huisarts duurt drie jaar en heeft een duaal karakter: in een vaste groep volg je een dag per week theoretisch onderwijs en training op het instituut. De rest van de week werk je in een opleidingspraktijk onder begeleiding en coaching van ervaren huisartsopleiders. Van deze rolmodellen leer je je kennis, vaardigheden en inzichten zo goed mogelijk te gebruiken en in te zetten in je werk als huisarts. 

Solliciteren

Om huisarts te kunnen worden moet je solliciteren. Er is een landelijke selectie en plaatsingsprocedure. Je kunt twee keer per jaar solliciteren, elk jaar starten in maart en september nieuwe groepen aios. Voor herintreders is er een aparte procedure.

Kijk op de website van Huisartsopleiding Nederland voor alle relevante informatie en data.
 

Aangenomen en nu?

Je bent aangenomen en komt in opleiding bij Huisartsopleiding Utrecht. Er zijn een aantal belangrijke zaken te regelen: registratie bij RGS, de matching, boeken aanschaffen. Voor de matching word je een middag op het instituut verwacht.
Lees verder

Vrijstellingen

Het is mogelijk om voor een opleidingsperiode of voor stages uit het 2e jaar vrijstelling aan te vragen. Wij volgen daarbij de landelijke regelgeving zoals opgenomen in artikel B.10 en B.11 van het Kaderbesluit CHVG én het besluit Huisartsgeneeskunde artikel B.1.
Lees verder

Deeltijd en verlof

Je werkt volgens de cao van de SBOH. Voor vakantie zijn er aanvullende regels. Het is mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen. Een minimum van 3 praktijkdagen is verplicht. Ook kan er ouderschapsverlof of onbetaald verlof worden aangevraagd. Beide zijn aan regels en voorwaarden gebonden.
Lees verder

Matching

Tijdens je opleiding tot huisarts word je een aantal keer gekoppeld aan een opleider. Deze koppeling vindt voor eerstejaars aios en huisartsopleiders plaats via een carrousel, voor stageopleiders in het tweede jaar geldt een matching gebaseerd op individuele voorkeuren. Derdejaars aios gaan op bezoek bij vier opleiders en zowel aios als opleider geeft op basis van dat gesprek hun voorkeur door.
Lees verder

Toetsing

De acht huisartsopleidingen hebben gezamenlijk een protocol opgesteld voor toetsen en beoordelen. Dit is aangevuld met een toetsplan, waarin alle toetsen beschreven worden. De beoordeling en toetsing sluit zoveel mogelijk aan bij het competentieprofiel voor huisartsen.
Lees verder 

AIOTHO-Traject

Binnen Huisartsopleiding Utrecht zijn er verschillende mogelijkheden om de opleiding te combineren met wetenschappelijk onderzoek. Bij een aiotho-traject wordt je aangenomen voor de opleiding én een onderzoekstraject, waarbij beide trajecten verweven worden. Maar je kan ook een differentiatie doen in het 3e jaar. 
Lees verder

Curriculum

Het curriculum van Huisartsopleiding Utrecht is gebaseerd op het Landelijke Opleidingsplan. In het eerste en derde jaar zijn er wekelijkse terugkomdagen, in het tweede jaar deels elke twee weken. Het derde jaar biedt mogelijkheden voor differentiatie.
Lees verder